proletariat


proletariat
proletariat {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. proletariatacie, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w filozofii i ideologii marksistowskiej: klasa społeczna obejmująca robotników najemnych, nieposiadających własnych środków produkcji; klasa robotnicza; też: ogólnie o najuboższej warstwie społeczeństwa': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wiejski, miejski proletariat. Nędza proletariatu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w starożytnym Rzymie: najniższa warstwa społeczna, wolna od podatków i służby wojskowej, w znacznym stopniu utrzymywana przez państwo': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rzymski proletariat. <fr. z łac.>{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}dyktatura proletariatu {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • prolétariat — [ prɔletarja ] n. m. • 1832; de prolétaire 1 ♦ Vieilli Condition du prolétaire. « La dégradation de l homme par le prolétariat » (Hugo). 2 ♦ Mod. Classe sociale des prolétaires. ⇒ peuple. Le prolétariat moderne s est développé avec la grande… …   Encyclopédie Universelle

  • Proletariat — Prolétariat Le Wagon de troisième classe, peinture de Honoré Daumier. Le prolétariat est, selon Karl Marx, la classe sociale opposée à la classe capitaliste. Elle est formée par les prolétaires. Le prolétaire ne posséde pas de capital (ou de… …   Wikipédia en Français

  • proletariat — PROLETARIÁT s.n. 1. Masele sărace ale cetăţenilor liberi din Roma antică. 2. Totalitatea proletarilor (3). ♢ (În teoria marxistă) Proletariat agricol = totalitatea muncitorilor agricoli (din agricultura capitalistă) lipsiţi de mijloace de… …   Dicționar Român

  • proletariat — (n.) also proletariate, 1853, from Fr. prolétariat, from L. proletarius (see PROLETARIAN (Cf. proletarian)) …   Etymology dictionary

  • proletariat — [prō΄lə ter′ē ət] n. [Fr prolétariat < L proletarius: see PROLETARY] 1. the class of lowest status in ancient Roman society 2. Rare the class of lowest status in any society 3. the working class; esp., the industrial working class …   English World dictionary

  • Proletariat — Prol e*ta ri*at, n. [F.] The indigent class in the State; the body of proletarians. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • proletariat — index populace Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • proletariat — [n] working class blue collar workers, bourgeoisie, commoners, common people, hoi polloi, lower class, peasant, plebians, proletarian, rank and file, working stiff; concepts 413,423 …   New thesaurus

  • proletariat — proletariat, proletariate /prdwbteriyat/°taer/. The class or body of proletarians. The class of unskilled laborers, without property or capital, engaged in the lower grades of work. The class of proletarii (see proletarius); the lowest stratum of …   Black's law dictionary

  • proletariat — ► NOUN (treated as sing. or pl. ) 1) workers or working class people. 2) the lowest class of citizens in ancient Rome …   English terms dictionary